Onderzoek naar woonwensen in gemeenten Berg en Dal en Heumen

BERG EN DAL / HEUMEN – Willen inwoners een woning huren in de gemeenten Berg en Dal of Heumen? Of willen zij hier liever een woning kopen? De gemeenten Berg en Dal en Heumen doen een onderzoek naar de woonwensen van hun inwoners. Het onderzoek is vooral gericht opstarters en 65-plussers.

Hoe kunnen inwoners meedoen met het onderzoek?

Starters en 65-plussers kunnen op twee manieren meedoen met het onderzoek.

Online vragenlijst

De vragenlijst kunnen inwoners invullen via www.heumen.nl, www.bergendal.nl of www.companen.nl/onderzoek/bdh-woonvormen. Het invullen kan van 11 t/m 30 april 2019.

De vragenlijst is anoniem.

In gesprek

De gemeenten willen ook in gesprek met inwoners om te spreken over hoe zij willen wonen. Dit gesprek is op 21 mei. Er zijn twee verschillende gesprekken. Een voor starters en een voor 65-plussers. Willen inwoners hierover meepraten? Opgeven kan door een mail te sturen naar m.wijnen@bergendal.nl of akneppers@heumen.nl. Bij veel belangstelling wordt een selectie gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met spreiding over de kernen.

Waarom doen dit onderzoek?

Wethouder Nelson Verheul van de gemeente Berg en Dal legt uit: “We krijgen steeds meer signalen dat mensen behoefte hebben aan andere woonvormen. Bijvoorbeeld kleinschaliger, samen met vrienden of vlakbij een zorginstelling of mantelzorger. Daarom doen we dit onderzoek. Sluit het huidige woningaanbod in de gemeenten Berg en Dal en Heumen nog wel aan bij de woonwensen van de inwoners?”

Moniek Bens van Waardwonen vult aan: “Ook wij krijgen die signalen. Het is goed dat we een beeld krijgen bij welke soort woningen mensen missen. En of bijvoorbeeld de kwaliteit en uitstraling van onze woningen nog wel passen. Dus ik hoop dat er veel mensen meedoen aan het onderzoek. ”

Meer informatie

Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeenten Berg en Dal en Heumen uitgevoerd door Companen (www.companen.nl). Voor vragen over het onderzoek kunnen inwoners contact opnemen met Waardwonen (T: 026-3263050) Oosterpoort (T: 024-43995555) of via de gemeente (T: 14 024).


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 15 april, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar woonwensen in gemeenten Berg en Dal en Heumen

Reageren is niet toegestaan.