Uit de raad van Berg en Dal: Steun voor Museumpark Orientalis

BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 25 april 2019. Er stonden ook deze keer weer veel voorstellen op de agenda.

Toekomstplan Orientalis

Het was druk op de publieke tribune door dit onderwerp. Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting trekt jaarlijks 70.000 bezoekers. Om er voor te zorgen dat het museum kan blijven bestaan is steun van de gemeente nodig. Het museum heeft een groots plan gemaakt, met daarin onder andere de bouw van veertig vakantiewoningen. Om daar duidelijke uitspraken over te kunnen doen heeft de raad eerst meer informatie nodig. Tijdens de carrouselvergadering op 11 april waren de politieke partijen verdeeld. De raad maakte daarom een amendement (wijziging op het voorstel) dat voor een breed gedragen besluit moest zorgen. In het amendement staat dat de raad € 600.000,- reserveert voor Orientalis. Onder voorwaarden wordt eerst € 200.000,- en later € 400.000,- beschikbaar gesteld. Er moet een uitgewerkt plan komen, waar inwoners nauw bij betrokken zijn. CDA, GroenLinks, Polderbreed, GVP, VOLG, D66, Voor Berg en Dal, GJS en PvdA gingen akkoord met het amendement. De raad spreekt hierdoor duidelijke steun uit voor het museumpark.

Afscheid en benoeming

De raad nam afscheid van carrousellid Bram Witvliet van GroenLinks, omdat hij naar een andere gemeente is verhuisd. Tom Bloemberg werd benoemd tot carrousellid voor D66. Tom is 37 jaar, woont in Beek en is in het dagelijks leven Practicumcoördinator Moleculaire Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is Tom algemeen bestuurslid bij de Stichting Varen met Joop-2.

Moties

Er zijn in totaal drie moties (verzoeken aan het college) ingediend. Die gingen over laaggeletterdheid (D66), het regionaal arbeidsmarktbeleid (Sociaal Groesbeek) en een verbod op plastic confetti en het oplaten van (helium)ballonnen (D66). De laatste twee moties haalden de eindstreep. De motie over de plastic confetti en het oplaten van de ballonnen wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verwerkt.

Andere besluiten

 Controleprotocol en Normenkader Berg en Dal 2018;
 Krediet van € 130.000,- voor het herstel van de perronvloeren bij zwembad De Lubert;
 Wijziging bestemmingsplan Oude Kleefsebaan 130 in Berg en Dal;
 Instemmen met een krediet van € 699.531,- voor de uitbreiding van bedrijventerrein Hulsbeek;
 Instemmen met beleidsplannen 2019-2022 op het gebied van politie en veiligheid;
 Regels voor de subsidie voor glasvezel in het buitengebied (€ 500,- per adres);
 Verder gaan met deelname aan BVO-DRAN voor doelgroepenvervoer;
 Ontheffing wethouder Nelson Verheul van het woonplaatsvereiste (1 jaar);

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken, dan kan dat via bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store.

Kies voor “Berg en Dal”. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl.

De volgende raadsvergadering is op 13 juni 2019.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 2 mei, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: Steun voor Museumpark Orientalis

Reageren is niet toegestaan.