Uit de raad van Berg en Dal: Gymzalen en de arbeidsmarkt

BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 13 juni 2019. Hieronder staan de besluiten die de raad heeft genomen.

Opknappen van gymzalen Vossenhol en Breedeweg

De raad werd gevraagd om maximaal € 324.092,- beschikbaar te stellen voor het opknappen van de gymzalen Breedeweg en Vossenhol in Groesbeek. De hele gemeenteraad ging akkoord met het voorstel. De raadsleden vinden het belangrijk dat de gymzalen blijven bestaan en goed zijn onderhouden. Bij het herstellen van de gymzalen worden ook de toiletten meegenomen. Dit stond niet in het voorstel, maar is een wens vanuit de raad. Gymzaal Op de Horst wordt nog niet meegenomen bij het onderhoud. Dat was eerst wel het plan. Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor nieuwbouw van de basisschool. Het is nog niet duidelijk wat dat voor de gymzaal kan betekenen. Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) heeft besloten te wachten tot er meer duidelijkheid is.

Iedereen aan het werk

De economie groeit. Ondernemers zoeken steeds meer personeel en mensen met een uitkering zijn op zoek naar werk. Om iedereen mee te laten doen is de startnotitie Regionaal Strategisch Arbeidsmarktbeleid gemaakt. Het gaat dan om het beleid dat de gemeente wil voeren als het gaat om de arbeidsmarkt en re-integratie. PvdA diende bij dit onderwerp een motie (verzoek aan het college) in, maar kreeg onvoldoende steun. De startnotitie zelf werd door de gemeenteraad aangenomen.

Benoeming Jan Wassink

Het laatste punt op de raadsagenda was de benoeming en beëdiging van Jan Wassink uit Millingen aan de Rijn. Burgemeester Mark Slinkman nam de eed af. Na de woorden “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” is Jan officieel carrousellid van de lokale partij “Voor Berg en Dal”.

Andere besluiten

• Jaarrekeningen, jaarverslagen en begrotingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen (8 voorstellen).
• € 317.000,- beschikbaar gesteld voor herinrichting Kerkstraat in Groesbeek en vervanging van de riolering.
• Benoeming Rona Vree (GroenLinks) tot plaatsvervangend lid van de agendacommissie MGR.
• Verbod oplaten ballonnen en gebruik van plastic confetti. Dit wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gezet.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via
de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 4 juli 2019. Dit is de laatste vergadering voor het zomerreces.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 24 juni, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: Gymzalen en de arbeidsmarkt

Reageren is niet toegestaan.