Gemeente vernieuwt regels evenementenbeleid

BERG EN DAL – Het college heeft enkele regels van het evenementenbeleid vernieuwd. Zo is de aanvraagtermijn voor een vergunning verruimd en zijn sommige regels geactualiseerd. 

Waarom vernieuwde regels?

De (vernieuwde) regels zijn bedoeld om het evenement zorgvuldig voor te bereiden en het zo goed mogelijk te laten verlopen. En ook om omwonenden en belanghebbenden voldoende tijd te geven te reageren. Bovendien geven de vernieuwde regels de aanvragers en de gemeente meer tijd om een evenement goed voor te bereiden.

Wat verandert er?

Het merendeel van de regels blijft gelijk. Wat bijvoorbeeld wel verandert is dat de gemeente meedenkt met de aanvragers om (tijdig) hun vergunning(en) aan te vragen. Ook denkt de gemeente mee met de aanvragers/organisatoren om hun bijeenkomst te verduurzamen.
Daarnaast zijn de regels leesbaarder gemaakt, zodat iemand die een vergunning aanvraagt eenvoudiger en sneller weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

Wanneer gaat dit beleid in?

De regels van het evenementenbeleid liggen ter inzage in het gemeentehuis. En ze staan op officielebekendmakingen.nl. Inwoners van de gemeente Berg en Dal en andere belanghebbenden hebben zes weken de tijd om een gemotiveerde zienswijze (opmerkingen) over deze regels in te dienen. Daarna stelt het college de regels definitief vast.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 30 augustus, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Gemeente vernieuwt regels evenementenbeleid

Reageren is niet toegestaan.