Gelders college daagt bedrijven uit om CO2-uitstoot te verminderen

PROVINCIE – Het Gelders college van Gedeputeerde Staten (GS) wil de circulaire economie versnellen. Ze gaat op zoek naar ketenprojecten in agrofood, bouw, industrie en afval. Daar is de grootste winst in volume en gewicht qua grondstoffen te realiseren.

GS daagt Gelderse bedrijven in die sectoren uit met voorstellen te komen. Zo wil Gelderland gericht bedrijven stimuleren zuiniger met schaarse grondstoffen om te gaan en afval te voorkomen. Dat leidt tot het besparen van primaire grondstoffen en minder CO2 uitstoot.

Zo’n 80% van alle grondstoffen en reststromen in Gelderland zit in agrofood en bouwsector. Denk aan veevoer, mest en voedings- en genotmiddelen en (her)gebruik van bouwmaterialen. De resterende 20% van grondstoffen wordt gebruikt door industrie en consumentenproducten en -afval. Dat blijkt uit de Circulaire Atlas van Gelderland. Op basis van deze cijfers kiezen Gedeputeerde Staten (GS) voor specifieke ketenprojecten met meetbare resultaten op grondstoffen en CO2 in die bedrijfssectoren.

“Om het gebruik van grondstoffen in 2030 te halveren, moeten we nu versnellen. Ook gezien de discussie over stikstof. Daarom ga ik met bedrijven om tafel, die regie voeren op de grondstofstromen in de agrofood, bouw, industrie en afval. Zoals bijvoorbeeld veevoederbedrijven. Ik daag hen uit om concrete ketenprojecten op te starten, die verspilling van primaire grondstoffen en CO2-uitstoot substantieel verminderen. Om onze doelstellingen te halen moeten we van pilots naar opschaling” aldus Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal. “Zo maken we meters in het besparen van grondstoffen en verminderen van CO2-uitstoot én dragen bij aan de winstgevendheid van bedrijven”.

Circulair

De Circulaire Atlas van Gelderland noemt drie circulaire opties. Als eerste het verminderen van primaire grondstoffen, de tweede het hergebruiken van grondstoffen en materialen in gesloten kringlopen en als derde het vervangen van primaire en eindige  grondstoffen door biobased/groene grondstoffen. Het gaat niet alleen om de omvang van de grondstoffen. Ook het voorkomen van transportbewegingen zorgt voor minder CO2-uitstoot. Gelderland heeft 1 miljoen euro beschikbaar voor deze opschalingsprojecten.

Naast concrete ketenprojecten willen GS de successen uit het Circles programma richten op het MKB in die 4 sectoren. Ook binnen de verschillende Gelderse programma’s en beleidsterreinen zet het college extra in op het verminderen van grondstoffen en CO2-uitstoot in afgrofood, bouw, industrie en huishoudens. GS willen deze aanpak bespreken met Provinciale Staten.

De Circulaire Atlas van Gelderland is hier te vinden.

Bron: Provincie Gelderland 


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 31 oktober, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Gelders college daagt bedrijven uit om CO2-uitstoot te verminderen

Reageren is niet toegestaan.