Economisch accent op stimuleren maatschappelijke innovaties

GELDERLAND – Innovaties zijn nodig om maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, gezondheid en voedsel en ICT-achterstanden op te lossen. Nieuwe manieren om huizen te verduurzamen, gezonder voedsel te produceren,  gezonder ouder te worden en grondstoffen circulairder te maken dragen bij aan een gezond, veilig, schoon én welvarend Gelderland.

 Daarom willen Gedeputeerde Staten (GS) haar economische accenten gerichter inzetten op het werken aan maatschappelijke innovaties. Zodat bedrijven in Gelderland hier geld aan kunnen verdienen en inwoners er hun voordeel mee doen.

 “We gaan als provincie maar over een beperkt deel van onze economie. Die draait nu goed, maar we kunnen niet achterover leunen. Kijk naar vraagstukken als energietransitie, klimaat, milieu en natuur. Die veranderingen zijn van invloed op de economie en bedrijven. Hoe mooi zou het zijn als bestaande en nieuwe Gelderse bedrijven nieuwe oplossingen hiervoor vinden? ” zegt Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor economie. “Zo versterken we ook de economie op de langere termijn. Daar wil ik onze inzet op richten en over deze focus ga ik graag het gesprek aan.”

Gesprek

De voorgenomen nieuwe economische accenten van GS sluiten aan op landelijke speerpunten. Voorbeeld hiervan zijn de kennis en Innovatie-agenda’s (KIA’s) waar het Rijk met provincies afspraken over wil maken. GS gaat over deze nieuwe economische accenten in gesprek met Provinciale Staten, gemeenten en het bedrijfsleven. GS wil ook via programma’s en gebiedsopgaven werken aan een goed economisch vestigingsklimaat. Zodat de juiste bedrijven in een aantrekkelijke regio blijven of er zich vestigen. 

Agrofood, Health, Clean Energy en Hightech-maakindustrie

Op dit moment draait de economie in Gelderland nog goed en heeft een krachtige basis. In de vorige periode lag het accent op de innovatie en concurrentiekracht van bedrijven als motor voor werkgelegenheid. Nu wil GS meer de focus richten op het lange termijn verdienvermogen en de kracht van de Gelderse economie.

 


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 november, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Economisch accent op stimuleren maatschappelijke innovaties

Reageren is niet toegestaan.