Gelderland wil Woonakkoord om de woningbouw te versnellen

PROVINCIE – De woningnood in Gelderland en Overijssel is hoog en stijgt snel door de verhuisstromen uit de randstad. De komende 5 jaar moeten er in de steden in Oost-Nederland 75.000 woningen worden bijgebouwd om aan de stijgende vraag te voldoen.

Hiervoor willen de provincies en de steden in Oost-Nederland een Woonakkoord sluiten met het Ministerie van BZK. Maandag 11 november bieden ze het Woonakkoord Oost aan minister Stientje van Veldhoven en Kamerleden aan, voorafgaand aan het Kamerdebat over de woonagenda.

Gedeputeerde Peter Kerris (Gelderland): ‘De woningnood is Oost-Nederland is hoog. De randstad schuift op naar het Oosten, nergens groeit het woningtekort zo snel als in Nijmegen en nergens moet er zoveel nabij natuur worden gebouwd’. Gedeputeerde Monique ten Haaf (Overijssel): We willen een woonakkoord sluiten met het Rijk om de verhuisstroom uit de randstad op te vangen en de woningbouw te versnellen.’

Randstad schuift naar het Oosten

Alleen al vanuit de Randstad verwachten we de komende 5 jaar 60.000 nieuwe huishoudens in het oosten. De verhuisstroom uit de Randstad zorgt voor een snelle verstedelijking in onze steden. Er is nog steeds een grote verhuisstroom naar de Randstad, maar dat zijn vooral jonge mensen die geen huis achter laten. De nieuwkomers uit de Randstad zijn gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken.

75.000 extra woningen

Met het Woonakkoord moeten de komende 5 jaar 75.000 woningen worden bijgebouwd in Oost-Nederland. De provincies en steden zijn bereid om naar innovatieve en flexibele bouwwijzen te kijken om mensen snel van een betaalbaar huis te voorzien. Met aandacht voor de bereikbaarheid van en binnen de steden. Het gaat daarbij niet alleen om weg-, spoor- en fietsverbindingen, maar ook om nieuwe vormen van mobiliteit.

Bouwen rond natuurgebieden

De stikstofproblematiek speelt daarbij een belangrijke rol. Met de Veluwe heeft Oost-Nederland niet alleen het grootste Natura 2000 gebied in Nederland binnen haar grenzen, maar daarnaast zijn ook de natuurgebieden rond de rivieren een uitdagend vraagstuk. Meer dan de 40% van de natuur liggen in Gelderland en Overijssel. Met het Woonakkoord willen de provincies met het Rijk zoeken naar maatwerk voor de bouw.

1 miljard extra voor woningbouw

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 1 miljard euro vrijgemaakt voor de versnelling van de woningbouw. Hiervoor heeft het ministerie van BZK woondeals gesloten met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. Met het Woonakkoord Oost willen de provincies dat een deel van de extra middelen wordt ingezet voor woningbouw in de steden in Gelderland en Overijssel. De provincies hebben hier samen al meer dan 100 miljoen euro voor gereserveerd.

Meer ruimte voor woningcorporaties

De nadruk van het Woonakkoord Oost-Nederland ligt op het bouwen van betaalbare woningen voor starters, doorstromers en alleenwonenden. Onze woningcorporaties hebben daar een grote verantwoordelijkheid in en hebben voldoende investeringsruimte nodig om te blijven bouwen. Met dit Woonakkoord moeten de woningcorporaties in de steden gebruik kunnen maken van de korting van 1 miljard euro op de verhuurderheffing, zoals past bij regio’s waar de druk op de woningmark groot is.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 11 november, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Gelderland wil Woonakkoord om de woningbouw te versnellen

Reageren is niet toegestaan.