Extra handen voor de zorg tijdens coronacrisis

REGIO – Meer dan 1.300 (oud-) zorgmedewerkers in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland hebben zich aangemeld om te helpen in de zorg tijdens de coronacrisis. Zeven zorgorganisaties in deze regio hebben tot nu toe een aanvraag voor extra ondersteuning van zorgprofessionals ingediend. Het Regionaal Contactpunt in deze regio, gecoördineerd door WZW Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, heeft inmiddels de eerste matches tussen vraag en aanbod in deze regio gemaakt.

De situatie in Midden-, en Zuid- en Zuidwest-Gelderland is nog niet zo nijpend als in Brabant, maar ook hier hebben zorgorganisaties dringend behoefte aan extra zorgmedewerkers. De eerste aanvragen hiervoor zijn via het landelijke aanmeldpunt www.extrahandenvoordezorg.nl ingediend, verklaart Ineke Slagter, coördinator van het Regionaal Contactpunt in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. ‘De zorgorganisaties zijn heel blij dat wij de eerste matching op ons nemen en dat zij op deze manier snel en effectief extra ondersteuning kunnen realiseren. Daarnaast is het hartverwarmend om te horen hoe graag de (oud-) zorgmedewerkers een steentje bij willen dragen aan de continuïteit van de zorg. WZW zet haar team maximaal in om hen aan elkaar koppelen.’

Goed overzicht van actuele situatie

Naar verwachting van het Regionaal Contactpunt komt in deze regio de komende dagen de meeste vraag binnen vanuit de ouderenzorgorganisaties. Het gaat op dit moment vooral om ondersteuning van verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Deze vraag gaat de komende week veranderen, wanneer het aantal besmettingen in deze regio toeneemt, stelt Slagter. ‘Het Regionaal Contactpunt heeft continu een goed overzicht van de actuele situatie. Wij kunnen daarom met zo groot mogelijk effect de extra ondersteuning koppelen aan de organisaties waar op dat moment de nood hoog is. Dat gaat ook in de avonden en weekenden door. En zo nodig tot over de regiogrenzen; voor Brabant hebben we bijvoorbeeld ook mensen kunnen aandragen.’

Juist om snel en effectief te kunnen koppelen, is die gecentraliseerde database én solidariteit met elkaar van belang, stelt directeur-bestuurder WZW, Pascalle Neijenhuis. Zij doet dan ook een nadrukkelijke oproep aan de zorgorganisaties in de regio: ‘Begrijpelijk dat zorgorganisaties oproepen doen voor hun eigen organisatie. Maar werf niet alleen voor jezelf en deel overcapaciteit. Samen staan we sterk!’

Landelijke samenwerking

Landelijk hebben duizenden (oud-) zorgmedewerkers via verschillende initiatieven als COVID-19 Extra handen aan het bed, NU91 en V&VN, hun hulp aangeboden. Via www.extrahandenvoordezorg.nl worden hun aanmeldingen centraal verzameld. Ook zorgorganisaties die extra (para)medische ondersteuning nodig hebben, kunnen dit via een aanvraagformulier op deze website indienen. Vanuit de centrale database wordt dit doorgezet naar de 14 Regionale Contactpunten in de regio’s waar de matching plaatsvindt.

In de bestrijding van het coronavirus hebben RegioPlus, het verband van de 14 regionale werkgeversorganisaties waaronder de Regionale Contactpunten vallen, ActiZ, NVZ, BOZ organisaties, ROAZ, V&VN, NU’91 en het ministerie van VWS de handen ineen geslagen. In onderlinge afstemming worden alle acties ondersteund om het effect van de acties zo groot mogelijk te maken.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 24 maart, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Extra handen voor de zorg tijdens coronacrisis

Reageren is niet toegestaan.