GS scherpt maatwerkaanpak bomen langs provinciale wegen verder aan

REGIO – Gedeputeerde Staten van Gelderland scherpen hun aanpak voor bomen langs provinciale wegen aan op 4 onderdelen. Daarbij laat ze de bestaande CROW-richtlijn voor een obstakelvrije berm van 4,5 tot 6 meter los. Volgens GS ontstaat hiermee een goede balans tussen een verkeersveilige inrichting van de weg en het behoud van gezonde bomen. En kunnen zo veel mogelijk bomen behouden blijven. In specifieke gevallen is het kappen van bomen onvermijdelijk voor een verkeersveilige inrichting van de weg. GS wil haar aanscherpingen bespreken met de Staten voordat ze deze toepassen bij hun aanpak voor groot onderhoud.

Identificeren

De eerste stap is het identificeren van mogelijke knelpunten voor de verkeersveiligheid op basis van de afstand tot de weg. Hiervoor maken GS onderscheid in 3 zones langs de provinciale weg. In de 2 zones, die het dichts bij de weg liggen, geven GS bij het identificeren van knelpunten verkeersveiligheid voorrang boven bijvoorbeeld het belang van biodiversiteit. Deze keuze volgt uit de wettelijke verantwoordelijkheid voor een verkeersveilige inrichting. In de derde zone, die verder van de weg af ligt, laat GS alle belangen even zwaar wegen.

Controleren en meer maatwerk

De tweede aanscherping is het in beeld brengen van de effecten van een knelpunt per wegtraject. Bomen hebben soms ook een positief effect op verkeersveiligheid, bijvoorbeeld doordat een rij bomen het verkeer geleidt. Daarom wil GS met behulp van maatwerk bepalen welke maatregelen denkbaar zijn en welke maatregelen zij treft. Zo kan het plaatsen een geleiderail de veiligheid voor het verkeer vergroten als er voldoende afstand tussen de boom en de weg. En mocht GS tot kap van bomen besluiten, dan onderbouwt zij deze keuze op basis van de specifiek lokale situatie en kijkt direct naar aanplant van nieuwe bomen of struiken.

Kwaliteit

GS ontwikkelt als derde een methode voor het beoordelen van de waarde van bomen langs provinciale wegen. Bomen zijn belangrijk voor natuur, landschap of cultuurhistorie. Op basis van deze methode komt GS met een aanpak om te investeren in de kwaliteit van natuur, landschap en cultuurhistorie in bermen. Zodra deze aanpak gereed is, informeert GS de Staten hierover. De laatste aanscherping is het intern beschrijven wanneer en op welke manier inwoners invloed kunnen uitoefenen bij groot onderhoud aan wegen.  


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 28 april, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor GS scherpt maatwerkaanpak bomen langs provinciale wegen verder aan

Reageren is niet toegestaan.