Geld voor stadsnatuur en natuurvrijwilligers

REGIO – Provincie Gelderland stelt 3,7 miljoen euro beschikbaar voor natuur en biodiversiteit. De provincie ondersteunt daarmee vrijwilligers die in de natuur werken en het betrekken van basisschoolleerlingen en inwoners bij natuur. Ook gaat er geld naar de aanleg van natuur in de stad en het planten van 100.000 bomen en struiken in 2020 en 2021.

In het coalitieakkoord is 40 miljoen euro gereserveerd voor het verbeteren van de biodiversiteit en het betrekken van Gelderse inwoners bij natuur. Een deel van dat geld komt nu beschikbaar op de provinciale begroting voor 2020. Biodiversiteit, ofwel de soortenrijkdom van planten en dieren, is voor Provincie Gelderland een belangrijk onderwerp. De provincie heeft als taak om nieuwe natuur te realiseren en bestaande natuur te beschermen en te versterken, zodat veel verschillende plant- en diersoorten blijven bestaan.

Vrijwilligers

Van het geld dat beschikbaar komt is ongeveer 3,2 miljoen euro voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De stichting kreeg al subsidie om het vrijwilligerswerk rond landschap en biodiversiteit te stimuleren. De subsidie wordt nu verlengd voor de periode 2020-2024. Daarnaast verhoogt de provincie het subsidiebedrag omdat het aantal vrijwilligers dat actief is bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland sterk is toegenomen.

Groenste provincie

Gedeputeerde Peter Drenth: ‘Als provincie dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor het aanleggen, inrichten en beheren van natuur. Gelderland is de groenste provincie en we willen dat blijven. Daar werken we hard aan. Maar dat kunnen we niet alleen. De vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur zijn daarbij onmisbaar’. Ook zijn er activiteiten bijgekomen om meer Gelderlanders te betrekken bij de natuur. Zoals het onderwijsproject ‘Met je school de boom in’. Daarbij krijgen kinderen uit groep 7 en 8 les in het knotten van wilgen.

Natuur in de stad

Provincie Gelderland draagt ook bij aan het Park of Dutch Dreams, een uniek stadspark in Doetinchem. Het park wordt ingericht door (inter-)nationaal bekende tuinarchitecten, waaronder Piet Oudolf. De provincie wil meer natuur in de stad brengen om inwoners dichter bij de natuur te brengen, de biodiversiteit te versterken en om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. ‘Als provincie zetten we in op het vergroenen van de stad. Om de biodiversiteit te verbeteren is het niet genoeg om alleen naar onze natuurgebieden te kijken. Ook in de stad liggen kansen’, zegt Drenth. ‘Wij willen in de toekomst meer gemeenten uitdagen om iconische groenprojecten aan te leggen, zoals dit project’. De provincie draagt 228.150 euro bij aan de inrichting van het Park of Dutch Dreams.

Planten bomen

Daarnaast is er 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van 100.000 bomen en struiken in 2020 en 2021. Vorig jaar zijn er ook al 100.000 bomen en struiken geplant met een bijdrage van Provincie Gelderland. Stichting Landschapsbeheer voert het plan uit met hulp van bewoners en grondeigenaren. De bomen en struiken leggen CO2 vast en dragen bij aan de klimaatdoelstelling, maar ook aan de biodiversiteit in het landelijk gebied en herstel van het landschap.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 3 mei, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Geld voor stadsnatuur en natuurvrijwilligers

Reageren is niet toegestaan.