Berg en Dal presenteert begroting 2021

GROESBEEK – Het is een bijzonder jaar. Ook voor de gemeente Berg en Dal domineert het coronavirus de dagelijkse gang van zaken en daarmee ook de financiĆ«n. De kosten in de gemeente Berg en Dal lopen op. Dat komt tot uiting in de begroting die het college van de gemeente Berg aanbiedt aan de raad.

De komende drie jaar wil het college toewerken naar een sluitende begroting in 2024. Dat betekent dat de komende jaren verschillende maatregelen getroffen worden om de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. De gemeenteraad beslist op 5 november over deze begroting.

Hoe gaat de gemeente de uitgaven verminderen?

De komende jaren verlaagt de gemeente de budgetten voor het onderhoud van wegen, het verwijderen van obstakels voor voetgangers en fietsers en voor onkruidbestrijding. Ook bezuinigt de gemeente op de bibliotheek, woningaanpassingen en passende kinderopvang. De gemeente ontziet de verenigingen, vanwege het belang voor de leefbaarheid. In de begroting is een herstelplan voor het sociaal domein opgenomen om de kostenstijging terug te dringen. Zo kan de gemeente ervoor zorgen dat ook op langere termijn hulp beschikbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben. Dat kost wel tijd. Daarom zet de gemeente de komende jaren haar reserves in om te investeren in de noodzakelijke veranderingen.

Hoe gaat de gemeente de inkomsten verhogen?

De gemeente verhoogt de tarieven van sporthallen, het zwembad, bouwvergunningen en huwelijken. Ook een meer dan gebruikelijke verhoging van de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting is daarbij helaas onvermijdelijk. Maar daardoor houdt de gemeente wel de voorzieningen op peil, maakt de gemeente stappen in duurzaamheid en blijft de gemeente haar minima ondersteunen. Daarnaast pakt de gemeente de wateroverlast aan, investeert ze in een versnelling van de woningbouw en versterkt ze haar samenwerking in de regio.

Wanneer maakt de gemeenteraad de definitieve keuzes?

Op donderdag 5 november vanaf 16.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting. De raad maakt dan de definitieve keuzes.

Waar kunt u de begroting zien?

De (informatie over de) begroting 2021 vindt u op: http://programmavan.bergendal.nl/.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 13 oktober, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Berg en Dal presenteert begroting 2021

Reageren is niet toegestaan.