Potentiële woningbouwlocatie in Breedeweg

GROESBEEK – Jansen Bouwontwikkeling heeft plannen voor woningbouw in de kern Breedeweg. Tussen de Sint Antoniusweg en de Bredeweg is plaats voor ongeveer 30 woningen. Omwonenden of mogelijk toekomstige bewoners kunnen meedenken over deze nieuwe woonlocatie. Hiervoor gaan zij naar https://nieuwbouwgroesbeek.nl/home. Zij kunnen tot en met 29 oktober een vragenlijst invullen.

De gemeente heeft met Jansen Bouwontwikkeling een intentieovereenkomst afgesloten om de haalbaarheid van woningbouw op de locatie te onderzoeken.

Eén van de afspraken is dat Jansen Bouwontwikkeling de omgeving en toekomstige bewoners bij de planvorming betrekt. Jansen Bouwontwikkeling heeft hiervoor een website aangemaakt.

Het plan

De planlocatie ligt aan de zuidzijde van de kern Breedeweg in de hoek St. Antoniusweg – Bredeweg. Dit is momenteel een weiland. De bestaande woningen aan de St. Antoniusweg – Bredeweg grenzen met de achtertuinen aan de nieuwe woningbouwlocatie. Aan de zuidwestzijde grenst de locatie aan het sportcomplex van R.K.S.V. Groesbeekse Boys.

Het exacte aantal woningen en de verschillende woningtypes zijn nog niet bepaald. Wel is al duidelijk dat het alleen gaat om zogenaamde grondgebonden woningen (met een tuin of patio). De bedoeling is dat er woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen, variërend van woningen voor starters, levensloopbestendige woningen voor ouderen en woningen voor gezinnen.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website https://nieuwbouwgroesbeek.nl/home. Hier staat ook een voorlopige planning van het project.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 16 oktober, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Potentiële woningbouwlocatie in Breedeweg

Reageren is niet toegestaan.