Bijdragen aan Connectr om de energietransitie te versnellen

REGIO – In energiecluster Connectr – Energy innovation werken IPKW, HAN, Kiemt en Oost NL samen aan het bedenken, testen en ontwikkelen van nieuwe energietoepassingen. Dat gebeurt door bedrijvigheid te koppelen aan leerwerkplaatsen, opleidingen, gedeelde voorzieningen en testfaciliteiten. Hier profiteren onderwijs, bestaande én nieuwe bedrijven van.

Gedeputeerde Staten (GS) stellen aan Provinciale Staten (PS) voor om hiervoor 4,6 miljoen euro beschikbaar te stellen. Daarmee willen GS nu kansen benutten, zoals het verder ontwikkelen van het waterstoflab van de HAN en vestiging in Arnhem mogelijk maken van het Open Charge Lab van ElaadNL en het snelgroeiende Generation-E. PS besluiten naar verwachting op 3 maart over deze voorstellen.

“Op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem werken bedrijven al aan het overschakelen op duurzame energie. Connectr gaat een stap verder en brengt vaart in de innovaties en in goed opgeleid en geschoold personeel voor de energiesector.  Met onze voorgestelde bijdrage benutten we nu kansen om geld naar de regio en Connectr te halen midden in de Covid-crises. Zo versnellen we niet alleen de energietransitie maar groeit ook de regionale economie. Want in de energiesector is voor Gelderse bedrijven geld te verdienen met nieuwe innovaties en goed opgeleid personeel. Dat sluit aan op onze rol en waar we voor staan”, aldus Christianne van der Wal, gedeputeerde economie.  

Testen en steunen

ElaadNL  wil als kennis- en innovatiecentrum voor duurzaam en slim laden van elektrische auto’s een Europees testcentrum binnen Connectr realiseren. Daar worden laadpalen voor grote bussen en vrachtauto’s getest. Doel is te komen tot open laadprotocollen. Deze testfaciliteit is ook beschikbaar voor derden.  Generation-E draagt bij aan het ondersteunen van energie- en milieutechnologiebedrijven die willen opschalen. Beide initiatieven helpen om innovaties versnelt naar de markt te brengen. 

Gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen

De provincie Gelderland werkt samen met de regio Arnhem-Nijmegen aan het versterken van het energiecluster in de regio. Hiervoor is een vijfjarig programma Connectr – Energy innovation opgezet. Voor de komende vijf jaar gaat het programma uit van een provinciale bijdrage van 30 miljoen euro, waarmee een totale investering van 140 miljoen mogelijk wordt in energie-innovaties en opleidingen en banen in de energiesector.  “Dit zijn investeringen om uit de Covid-crises te komen. Daarom willen we de kansen, die zich nu voordoen voor Connectr, dan ook graag benutten. Ook al sluiten ze niet aan op onze afgesproken procedures voor de tussenbalans”, aldus gedeputeerde Van der Wal. Het voorstel van GS om bij te dragen betreft de eerste fase. Eventuele vervolgfinanciering maakt onderdeel uit van de zgn. MTR-afweging en de volgende coalitieperiode. Daarvoor vindt aparte besluitvorming plaats.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 14 januari, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Bijdragen aan Connectr om de energietransitie te versnellen

Reageren is niet toegestaan.