Giften in de bijstand of andere uitkering

GROESBEEK – De afgelopen maanden was er landelijk veel aandacht voor een gemeente waar een inwoonster een deel van haar bijstandsuitkering moest terugbetalen. Dat moest zij omdat ze volgens de geldende wetgeving een te hoog bedrag aan giften had ontvangen. Hoe gaat de gemeente Berg en Dal om met giften aan inwoners met een uitkering?

Mag een inwoner die een uitkering ontvangt giften aannemen?

Berg en Dallers die een uitkering (volgens de Participatiewet) ontvangen mogen tot op zekere hoogte eenmalige of periodieke giften aannemen. Als een inwoner een uitkering krijgt toegekend informeert de gemeente hem/haar uitgebreid over zijn/haar rechten en plichten, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast zijn er medewerkers beschikbaar voor inwoners die vragen hebben. Inwoners die een uitkering ontvangen weten dus dat ze giften moeten melden en dat er een maximumbedrag geldt. Ze weten ook dat wanneer ze dat maximum overschrijden dit invloed kan hebben op hun uitkering.

Wat als een uitkeringsontvanger te veel giften ontvangt?

Als iemand giften ontvangt, kijken we of dit past binnen de regels die hiervoor gelden. Als dit niet zo is, kijken we per geval wat we doen. Want we willen onze inwoners niet (onnodig) in de financiële problemen brengen. Als het nodig is, past het college van burgemeester en wethouders de zogenoemde hardheidsclausule toe. Dan heeft de gift geen gevolgen voor de uitkering.

Wat vindt wethouder Irma van de Scheur?

Wethouder Irma van der Scheur: “De menselijke maat staat voorop als we regels toepassen. De regels zijn bedoeld om misbruik van uitkeringen te voorkomen. Maar het mag niet zo zijn dat inwoners hierdoor in de problemen komen.

Daarom bekijken we iedere situatie apart en kunnen we excessen voorkomen. We informeren iedereen die een uitkering ontvangt uitgebreid en ook zijn er medewerkers beschikbaar als een inwoner twijfelt of een gift is toegestaan. Gelukkig is een situatie zoals die in de media is gekomen, voor ons dan ook niet herkenbaar.”


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 11 februari, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Giften in de bijstand of andere uitkering

Reageren is niet toegestaan.