Klimaatregio Rijk van Maas en Waal weer een stap dichterbij klimaatbestendige regio: subsidie Deltaprogramma toegekend

Met veel enthousiasme en inzet is door de klimaatregio Rijk van Maas en Waal gewerkt aan een subsidieaanvraag. Via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft het Rijk subsidie aan projecten van gemeenten Berg en Dal, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Waterschap Rivierenland toegekend. De subsidie stelt de regio in staat om haar klimaatambities versneld uit te voeren. Het Rijk heeft ons hiervoor een subsidie van € 1,3 miljoen verleend. Zo komen we een stap dichterbij ons doel: een klimaatbestendige regio in 2035.

Wat gaan we zoal doen met de subsidie?
Samen met Waterschap Rivierenland gaan de verschillende gemeenten aan de slag met de subsidie. Zo gaat de gemeente Berg en Dal met het project‘Breedeweg maakt ruimte voor water’, regenwater zo veel mogelijk op de stuwwal vast houden. Gemeente Heumen gaat daarnaast ook het regenwater in de wijk Dravik op een slimme manier deels ondergronds leiden naar het Lierdal. Gemeente Nijmegen gaat ervoor zorgen dat het regenwater in de Spoorbuurt wordt opgevangen in putten, waarin het water kan wegzakken. In het laagstgelegen deel van het Land van Maas en Waal gaat de Gemeente West Maas en Waal diverse maatregelen uitvoeren uit haar lokale klimaatadaptatieplan en het gebiedsproces Alphen.

Alle maatregelen dragen eraan bij dat wateroverlast in dorpen en stad verminderen. Tegelijkertijd zorgt dit voor een goede aanvulling van het grondwater. Hierdoor wordt ook de droogteproblematiek aangepakt. De maatregelen worden gecombineerd met groene inrichting die bijdraagt aan hittebestrijding in stedelijk gebied. Met de maatregelen zorgen we voor een leefbare en klimaatbestendige regio.

Klimaatregio Rijk van Maas en Waal
Sinds 2015 werken we in de regio Rijk van Maas en Waal samen om de effecten van klimaatverandering te verminderen. In 2019 is de eerste grote stap gezet: het ondertekenen van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) door 7 gemeenten, provincie, waterschap en 21 andere stakeholders. De ambitie is om samen (en ieder voor zich) te werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste regio in 2035. Kortom een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De RAS is inmiddels verder uitgewerkt in (lokale) uitvoeringsprojecten. Voor de uitvoering hiervan kunnen we nu de subsidie van het Rijk gebruiken.  


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 22 juni, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Klimaatregio Rijk van Maas en Waal weer een stap dichterbij klimaatbestendige regio: subsidie Deltaprogramma toegekend

Reageren is niet toegestaan.