WoningbouwImpuls voor 8000 woningen in Gelderland

REGIO – De rijksoverheid zet 40 miljoen euro in voor de bouw van bijna 8000 woningen in Gelderland. Acht gemeenten ontvangen hiervoor een subsidie uit de 3e tranche van de WoningbouwImpuls (WBI) regeling.

De bouw gaat binnen drie jaar van start. Vanuit het Actieplan Wonen draagt provincie Gelderland 10 miljoen euro bij aan de bouw van de 8000 woningen.

Woon-gedeputeerde Peter Kerris: ‘Dit is een fantastisch resultaat voor Gelderland! Geweldig dat de gemeenten hun nek hebben uitgestoken om meer huizen te bouwen en dat we het rijk over de brug hebben kunnen trekken door financieel bij te dragen. Meer dan de helft van de woningen zijn sociale koop- of huurwoningen, waardoor we meer starters en mensen met een middeninkomen een kans op een woning kunnen geven’. 

WoningbouwImpuls

Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening gehouden worden met bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Hiervoor is veel geld nodig. Vanwege de hoge kosten komen veel woningbouwprojecten stil te liggen. Hiervoor geeft het Rijk een Woningbouwimpuls aan projecten van ruim 500 woningen, waarvan meer dan de helft betaalbare woningen. De bijdrage van het Rijk dekt de helft van de financieel tekorten. De andere helft is voor de gemeente. Veel gemeenten lukt het niet om de andere helft te financieren. Daarom vult de provincie dit met 10 miljoen euro aan.

Van Tiel tot Apeldoorn

De woningbouwprojecten die subsidie ontvangen van de 3e tranche WBI zijn:

Veldhuis en Kayersmolen Noord in Apeldoorn (1400 woningen),
Spoorzone Tiel (600 woningen)
Transformatie ’t Veen in Hattem (600 woningen),
Kanaalzone Malden in Heumen (700 woningen),
Kronenburg in Arnhem (1200 woningen),
Havenkom in Nijkerk (600 woningen),
IJsseldistrict Velp in Rheden (800 woningen),
Stationsomgeving Culemborg (1500 woningen)
Meer informatie: Overzicht toekenningen WoningbouwImpuls in Gelderland

Vierde Tranche WBI

Niet alle aanvragen uit Gelderland die zijn ingediend krijgen een WBI subsidie. Het subsidieverzoek voor de bouw van 1300 woningen in Wijchen-West is afgewezen. In de 1e en 2e tranche van de WoningbouwImpuls zijn subsidies toegekend aan Harderweide en Waterfront in Harderwijk, de Veluwse Poort in Ede en Winkelsteeg en het Stationsgebied in Nijmegen voor ruim 4.000 woningen. Voor 2022 is er 250 miljoen euro vrijgemaakt voor een 4e tranche van de Woningbouwimpuls. Dit moet de bouw van 40.000 woningen mogelijk maken.

Meer informatie: https://actieplanwonen.gelderland.nl/


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 28 december, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor WoningbouwImpuls voor 8000 woningen in Gelderland

Reageren is niet toegestaan.