Provincie zet Gelderland opnieuw op de kaart

REGIO – Windparken, kringlooplandbouw, duizenden extra woningen, natuur en recreatie. Als je alle ambities van Gelderland wilt realiseren heb je bijna twee keer de oppervlakte van de provincie nodig. Daarom moeten er in Gelderland keuzes gemaakt worden. Wat kan er wel op een bepaalde plek en wat niet? En waar kunnen opgaven slim worden gecombineerd?

Deze puzzel gaat de provincie het komende jaar samen met inwoners, gemeenten en andere partijen leggen. In juli 2023 moet dit resulteren in een nieuwe ruimtelijke kaart van Gelderland, die wordt aangeboden aan de Minister voor VRO. 

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De druk op de ruimte neemt toe. We hebben twee keer Gelderland nodig om alle ambities voor wonen, natuur, landbouw en energie te realiseren. We moeten scherpe keuzes maken en opgaven slim combineren. Niet alles kan. Samen met inwoners en gemeenten zetten we Gelderland opnieuw op de kaart.’

Meer opgaven, minder ruimte

Willen we Gelderland in de toekomst leefbaar houden, dan moeten we daar nu wat voor doen. De komende jaren moeten er 100.000 nieuwe woningen komen. Maar er is ook ruimte nodig voor natuur, landbouw, economie en duurzame energie. We moeten meer rekening houden met het veranderende klimaat. Tegelijk willen we goed bereikbaar zijn en onze provincie aantrekkelijk houden voor inwoners en bedrijven. Dit vraagt om een goede afweging tussen verschillende – soms botsende – opgaven en belangen.

Ruimte slimmer benutten

We moeten de schaarse ruimte slimmer benutten. Wat kan waar wel en wat kan waar beter niet? Moeten we woningen bouwen in gebieden die overstromingsgevoelig zijn of in hoger gelegen gebieden? Moet het grondwaterpeil omhoog om droogte tegen te gaan of moeten we naar landgebruik dat minder water nodig heeft? Hoe zorgen we ervoor dat landbouw, wonen, werken en verkeer in samenhang bijdragen aan het verlagen van de stikstofuitstoot en herstel van bodem, water en natuur?

Gebruiken we onze duurzame energie bij voorkeur voor nieuwe woningen of voor grote bedrijven? Samen met betrokken partijen gaan we per gebied kijken we wat er kan en wat er nodig is. Door scherpe keuzes te maken en slimme verbindingen te leggen kunnen we meer met de ruimte doen en zorgen we dat de ruimte in Gelderland beter in balans is.

Samen werk maken van ruimte

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft de provincies gevraagd voor 1 juli 2023 deze puzzel te leggen en met plannen te komen. Met de provincie als gebiedsregisseur. De provincie opent op 23 juni het Gelders Ruimtegesprek met gemeenten en waterschappen. Daarna gaan we de provincie in en organiseren we een ‘tour de Gelderland’ om de ruimtelijke puzzel breed onder de aandacht te brengen. Hiervoor benutten we onze bestaande regionale netwerken. Peter Kerris: ‘Samen tekenen we de kaart opnieuw in en maken we werk van de ruimte in Gelderland!’


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 29 juli, 2022 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Provincie zet Gelderland opnieuw op de kaart

Reageren is niet toegestaan.