Provincie wil sneller en betaalbaar bouwen

REGIO – De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 90.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Met het Actieplan Wonen draagt provincie Gelderland bij aan versnelling van de woningbouw én meer betaalbare woningen. Met nieuwe subsidieregelingen voor sociale huurwoningen en cofinanciering van woningbouwimpuls projecten helpt de provincie gemeenten hierbij. 

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met deze nieuwe regelingen versnellen we de woningbouw en geven we starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.’

Sneller en Betaalbaar Bouwen

Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening gehouden worden met bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit noemen we de publieke onrendabele top. Hiervoor is veel geld nodig. Vanwege de hoge kosten komen veel woningbouwprojecten stil te liggen. Met de twee subsidieregelingen neemt de provincie een deel van deze publieke kosten voor de rekening om de bouw van deze woningen te versnellen en betaalbaar te maken. Onder betaalbaar wordt verstaan sociale huur, middenhuur en betaalbare koop.

Co-financiering Woningbouwimpuls

Met de landelijke Woningbouwimpuls regeling versnelt de provincie grote woningbouwprojecten waarvan minimaal de helft bestaat uit betaalbare woningen en waarvan de bouw binnen 3 jaar start. Het rijk en gemeenten betalen ieder de helft. De provincie verlaagt de lasten voor  gemeenten door 1000 euro per woning bij te dragen tot maximaal 25% van de totale publieke onrendabele top. Voor deze subsidieregeling is 6 miljoen euro beschikbaar. In de vorige ronde van de Woningbouwimpuls heeft co-financiering van de provincie geresulteerd in een landelijke bijdrage van 40 miljoen euro voor de bouw van ruim 8000 woningen in Tiel, Apeldoorn, Hattem, Arnhem, Nijkerk, Rheden Heumen en Culemborg.

Meer sociale huurwoningen

Waar de landelijke Woningbouwimpuls regeling zich richt op de grotere woningbouwprojecten, is de Gelderse regeling voor sociale huurwoningen bedoeld voor gemeenten met kleinere woningbouwprojecten. De provincie zet hiervoor 2,5 miljoen euro in. Hiermee willen ze de bouw van 200 sociale huurwoningen versnellen.

De subsidie bedraagt maximaal 12.500 euro per woning en maximaal van 500.000 euro per project. Met een opslag van 1.000 euro als er extra maatregelen worden genomen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. In de vorige subsidieronde heeft de provincie de bouw van 400 woningen kunnen versnellen, waaronder ruim 200 sociale huurwoningen.

Subsidieaanvragen 5 september

Vanaf 5 september kunnen Gelderse gemeenten een aanvraag indienen voor de regelingen. Meer informatie is binnenkort op www.gelderland.nl/subsidies


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 19 juli, 2022 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Provincie wil sneller en betaalbaar bouwen

Reageren is niet toegestaan.