Gemeente Berg en Dal koopt gronden Prorail

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal koopt de gronden van het voormalig spoortracé in Groesbeek.


Spoorlijn Nijmegen – Kleve. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl (archief 2015).

Ze koopt deze van Prorail voor het symbolische bedrag van 1,-. De definitieve overdracht vindt waarschijnlijk plaats in het 1e kwartaal van 2019.

Onderdeel

Onderdeel van de gronden zijn de huidige spoorlijn, het fietspad, de bermen, maar ook delen van het marktplein in Groesbeek en de hellingen van de spoorkuil in het bos. Met de koop wordt tevens de brug over de spoorkuil eigendom van de gemeente Berg en Dal.

Wat was de aanleiding?

Medio 2017 bleek het bruggetje over de spoorkuil in Groesbeek onveilig. Er brokkelden stukken af, wat ook gevaarlijk was voor gebruikers van het onderliggende fietspad. De gemeenteraad gaf aan het bruggetje te willen behouden. De gemeente heeft toen contact gezocht met ProRail, de eigenaar van het bruggetje. Voor ProRail bleek er weinig belang bij (herstel van) het bruggetje, maar ook bij de gehele spoorkuil. Het spoor is namelijk al jaren niet meer in gebruik.

Voorstel

Om die reden investeert ProRail hier niet meer in. Prorail kwam daarop met het voorstel aan de gemeente om de gronden (inclusief het bruggetje) te kopen. Door
overdracht van de gronden vervalt de huidige overeenkomst tussen ProRail en gemeente voor de huur van de gronden voor het fietspad langs de spoorlijn

Waarom koopt de gemeente deze gronden?

Hier zijn meerdere redenen voor:

-Het bruggetje over het spoor is in slechte staat. Voor ProRail heeft onderhoud aan de brug geen prioriteit; zij investeert op en langs spoorlijnen die daadwerkelijk in gebruik zijn. De gemeente wil het spoorbruggetje graag herstellen en behouden. Het is een cultuurhistorisch en beeldbepalend bouwwerk. Bovendien maken wandelaars, fietsers, hardlopers en andere recreanten gebruik van dit bruggetje. Met de aankoop is behoud van het bruggetje verzekerd;

-ProRail voert geen beheer uit in de spoorkuil De gemeente gaat dit wel (laten) doen om zo de natuurwaarden en biodiversiteit te behouden en eventueel te ontwikkelen. De gemeente gaat hierover in overleg met de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) en Staatsbosbeheer (SBB);

-Het marktplein in Groesbeek heeft hoogteverschillen die het gebruik van het plein lastig maken. De gemeente zou nu de gronden anders kunnen inrichten om het hoogteverschil weg te nemen. De gemeente hoeft geen rekening meer te houden met (voorwaarden vanuit) ProRail;

-Het spoorttracé blijft in handen van een overheid. Wanneer het in particulier eigendom zou komen, zou de overheid (de gemeente dan wel ProRail) weinig invloed hebben op eventuele plannen.

Om welk deel gaat het precies?

Het gaat over het gehele traject binnen de gemeentegrenzen. Vanaf de Biesseltsebaan tot aan de Duitse grens. Het betreft het grondgebied waarop het spoor en het fietspad liggen en zo’n 8 meter daarnaast. Deze 8 meter is gemiddeld; op sommige plekken is het breder of smaller.

Wat betekent dit voor de draisine?

De gemeente gaat een bruikleenovereenkomst sluiten met de Grensland Draisine voor het gebruik van de gemeentelijke gronden tussen Groesbeek en de landsgrens.

Wat betekent dit voor een eventuele reactivering van de spoorlijn?

Dit verandert niets voor een eventuele reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve. In het koopcontract staat dat Prorail een voorkeursrecht heeft van (terug)koop tegen dezelfde voorwaarden. Deze voorwaarde luidt “Indien in de toekomst reactivering van de onderhavige spoorlijn aan de orde komt verklaart de gemeente Berg en Dal zich bereid om de gronden onder dezelfde voorwaarden aan ProRail terug te verkopen.”

Bron/Tekst: Persbericht gemeente Berg en Dal


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

[relatedPosts]


Tags: ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 10 november, 2018 door Redactie DeGroesbeek with 2 reacties »

2 reacties op “Gemeente Berg en Dal koopt gronden Prorail”

  1. theo p zei:

    Hoe zit het met de vervuiling van de grond en grind?

  2. Allesweter zei:

    Die wordt afgevoerd en verkocht. Interesse Theo??